Eich Cyngor Chi

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data 1998 mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Nid ydym yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti a bydd y wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei defnyddio i gadw cofnod o'ch tanysgrifiad i ddarparu diweddariadau i chi ar gynnwys y we y gofynnwyd amdano’n unig.