Chwefror 2017

Eich Cyngor Chi

Cynllun Peilot Cludiant Cymunedol

 

 

 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn lansio Cynllun Peilot Cludiant Cymunedol ar 6 Chwefror.

Bydd y cynllun peilot yn ardal Higher Kinnerton yn gweithredu ar hyd llwybr ac amserlen benodol a bydd yn galluogi’r preswylwyr i gael mynediad at wasanaethau allweddol yn Brychdyn.

Mae cynlluniau pellach yn cael eu datblygu ledled Sir y Fflint sy’n cysylltu â’r rhwydwaith cludiant craidd gan roi mynediad at waith, cyfleusterau iechyd a gwasanaethau eraill. Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu treiglo yn y misoedd nesaf.

Yn ogystal â hynny, bydd gwasanaeth Rhannu Tacsi yn darparu gwasanaeth yn dibynnu ar alw ar gyfer pobl sy’n methu defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus arferol yn Sir y Fflint.

 

Am fwy o wybodaeth dewch o hyd i ni ar ein gwefan

.

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article