Eich Cyngor Chi

Ymrwymiad Sir y Fflint i brentisiaid

Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch bod pedwar prentis bellach yn gweithio gyda chontractwyr lleol, diolch i'r "Academi Prentisiaid" a ddatblygwyd gyda Gwaith yn yr Arfaeth Sir y Fflint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae contractau adeiladu’r Cyngor bob tro’n mynnu bod y contractwr yn darparu cyfleoedd prentisiaeth ac yn recriwtio gweithwyr lleol, ond yn aml, mae’n anodd cwblhau'r prentisiaethau oherwydd natur y contractau. Bydd creu’r Academi hon yn sicrhau bod modd cynnig a darparu prentisiaethau llawn. Y math o rolau sydd eu hangen yw plymio, gwaith saer, plastro, nwy a thrydan, bricwyr, ond hefyd bydd angen rolau eraill fel swyddogion cyswllt tenantiaid a syrfewyr meintiau.

Mae’r prentisiaid yn gweithio gyda chontractwyr sydd wedi’u penodi gan y Cyngor – tri gyda Wates Residential yn y Fflint - Nathan Bloor, Jamie Hayward a Beth Mclellan ac mae Harvey Appleby gyda Keepmoat yn yr Wyddgrug.

Dywedodd y Prentis Gweithredwr Crefftau Amrywiol, Beth Mclellan:

"Fe wnes i gais am y brentisiaeth yma er mwyn gallu deall a phrofi gwahanol grefftau a oedd ar gael yn y diwydiant. Roeddwn i mor falch bod fy nghais wedi bod yn llwyddiannus. Rwy’n ei fwynhau gan fod pob diwrnod yn gwbl wahanol – mae gwaith a thasgau newydd i'w gwneud, ac rwy’n gallu ehangu fy sgiliau a phrofi pethau newydd."

Dywedodd prentis arall mewn Gweinyddu Busnes, Harvey Appleby:

"Fe wnes i gais am brentisiaeth gan fy mod i am gael profiad mewn awyrgylch swyddfa go iawn tra ro'n i'n astudio cwrs coleg. Rwyf wedi dysgu nifer o sgiliau newydd yn barod, ac rwy’n ei fwynhau’n fawr iawn."

Dywedodd Cyfarwyddwr Gwaith yn yr Arfaeth, Mark Scott:

"Rydyn ni'n frwd dros ddarparu dyfodol cynaliadwy i ystod amrywiol o bobl ifanc ddawnus. Rydyn ni’n falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint i greu cyfleoedd ychwanegol ar brosiectau lle mae'n anodd cael rhai neu rai sy'n aml yn diflannu." 

Mae Gwaith yn yr Arfaeth yn gwmni buddiannau cymunedol sydd â'r profiad perthnasol, y diwylliant a'r gwerthoedd cywir i fod yn bartner agos i’r Cyngor ac mae gweithio gyda thrydydd parti yn lleihau'r gost o weinyddu'r cynllun yn sylweddol i’r Cyngor. Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd am brentisiaethau, cysylltwch ag Amy Dutton ar 01352 703453 neu amy@futureworks.wales.

 

Taylorfitch. Dod â newyddlenni yn fyw o flaen eich llygaid