Chwefror 2017

Eich Cyngor Chi

Buddsoddi mewn tai

Mae’r tenantiaid cyntaf wedi symud i mewn i’r tai cyngor newydd ar safle Ysgol Custom House Lane ar Ffordd yr Wyddgrug, Cei Connah.

 

 

 

 

 

Y datblygiad hwn o 12 o dai cyngor yw’r cyntaf i gael ei gwblhau fel rhan o Raglen Tai Strategol ac Adfywio Cyngor Sir y Fflint (SHARP) a’r rhain yw’r tai cyngor cyntaf i’w hadeiladu yng Nghymru ers dros 20 mlynedd. Mae Wates Residential wedi gweithio’n agos gyda’r Cyngor i sicrhau fod y tai wedi eu hadeiladu i safon uchel gyda nodweddion sy'n fodern ac yn effeithlon o ran ynni er mwyn cadw’r costau rhedeg ar lefel y gellir ei rheoli.

Dywedodd y Cynghorydd Aaron Shotton, Arweinydd Cyngor Sir y Fflint;

"Rydw i wrth fy modd gyda’r cynnydd gwych sydd wedi ei wneud ar y safle hwn ers i’r gwaith ddechrau fis Mai 2016. Roeddwn i’n falch iawn o gael cwrdd â rhai o’r tenantiaid newydd wrth iddyn nhw weld eu cartrefi am y tro cyntaf ac roeddwn i hefyd yn falch o glywed y tenantiaid newydd yn sôn am ‘bennod newydd yn eu bywydau’ a pha mor gyffrous oedden nhw i fod yn symud i mewn i’r tai ar ddatblygiad Custom House.

Mae mwy o ddatblygiadau i ddod yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf, ac mae’r gwaith ar 40 o dai cyngor newydd yng Nghoed-Llai, yr Wyddgrug a Chei Connah yn dechrau gyda hyn.

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article