Chwefror 2017

Eich Cyngor Chi

Etholiadau Cyngor Sir y Fflint a Chynghorau Cymuned a Thref – dydd Iau, 4 Mai 2017

Ddydd Iau 4 Mai, bydd etholiadau yn cael eu cynnal ar gyfer Cyngor Sir a Chynghorau Cymuned a Thref Sir y Fflint.

Os nad ydych chi wedi cofrestru’n barod, neu os ydych chi wedi symud tŷ’n ddiweddar, bydd arnoch chi angen cofrestru erbyn dydd Iau 13 Ebrill.

Defnyddiwch eich pleidlais! Mae pleidleisio yn rhoi’r pŵer i chi benderfynu sut y caiff eich cyngor lleol ei redeg. Cewch ddweud eich dweud am gyllideb y Cyngor a sut y caiff ei gwario. Mae’ch pleidlais yn cyfrif a gallwch ddylanwadu ar benderfyniadau lleol ynglŷn â sut y caiff yr arian ei wario yn eich ardal chi - o ffyrdd ac ailgylchu i addysg a gofal cymdeithasol.

Gallwch gofrestru’n gyflym ac yn hawdd ar-lein yn Cofrestru i Bleidleisio.

Os oes arnoch chi angen copi papur o’r ffurflen gofrestru, anfonwch e-bost at vote2017@flintshire.gov.uk neu ffoniwch 01352 702412.

Bydd yn rhaid i chi nodi’ch dyddiad geni a’ch rhif yswiriant gwladol. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’ch rhif yswiriant gwladol gallwch ddefnyddio gwasanaeth ymholiadau Cyllid a Thollau EM neu 0300 200 3502).

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i bleidleisio byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio drwy’r post.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy’r post yw dydd Mawrth 18 Ebrill.

Am fwy o wybodaeth ewch i adran etholiadau gwefan Cyngor Sir y Fflint.

Os hoffech chi sefyll yn yr etholiad ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article