Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Sut mae’r Cyngor yn gweithio

Mae cyfarfodydd y Cabinet, Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu (mae chwech ohonynt), y Cyngor a Phwyllgorau eraill yn agored i’r cyhoedd ac eithrio pan fydd materion cyfrinachol yn cael eu trafod, fel y’u diffinnir yn ôl y gyfraith.

Mae’n rhaid i Gabinet Cyngor Sir y Fflint wneud penderfyniadau sydd yn unol â pholisïau a chyllideb cyffredinol y Cyngor. Os yw’n dymuno gwneud penderfyniad sydd y tu hwnt i’r gyllideb neu’r fframwaith polisi, rhaid cyfeirio’r mater at y Cyngor llawn.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r tudalennau Y Cyngor a Democratiaeth ar ein gwefan.

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article