Haf 2017

Eich Cyngor Chi

17 Awst

Mae safle Sioe Dinbych a Fflint yng nghanol harddwch Dyffryn Clwyd ac mae wedi bod ar y safle presennol ar y Grîn, Dinbych ers 1990. 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn paratoi ar gyfer y sioe eleni a gynhelir ddydd Iau, 17 Awst, pan fyddwn yn uno gyda Chyngor Sir Ddinbych eto i gynnal pabell ac arddangosfa, gan ddathlu 'Blwyddyn y Chwedlau' eleni.

Dysgwch sut y gallwch fod yn 'wirfoddolwr chwedlonol' a chynorthwyo Gwasanaethau Cefn Gwlad Sir y Fflint a Sir Ddinbych ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy gyda'u gwaith gwych yn harddwch cefn gwlad ac arfordir Gogledd Ddwyrain Cymru.

Bydd modd i chi ddysgu am chwedlau eraill Cymru, cymryd rhan drwy adrodd straeon a chreu celf a chrefft chwedlonol.

Bydd digon o weithgareddau ar gyfer y teulu cyfan, gan gynnwys Hemlock y Ddraig a fydd yn ymuno â ni ar y diwrnod.

Felly dewch draw i weld yr anturiaethau chwedlonol sydd ar gael yn Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Gogledd Ddwyrain Cymru. Byddwn wedi'n lleoli ger y prif gylch ac edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

I gael rhagor o fanylion am Sioe Dinbych a Fflint, cliciwch ar y logo uchod i ymweld â'u gwefan

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article